Roboty-ziemne.slupsk.pl
fb

Oferta

Wykonujemy wykopy pod:

 • przyłącza kanalizacyjne,
 • przyłącza wodne,
 • przyłącza gazowe,
 • przyłącza elektryczne,
 • przyłącza telekomunikacyjne,
 • drenaże,
 • szamba,
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 • baseny, zbiorniki wodne, oczka wodne,
 • fundamenty, piwnice,
 • ogrodzenia,
 • izolacje budynków.

Wykonujemy również prace związane z:

 • usuwaniem warstwy humusowej,
 • równaniem, niwelacją terenu oraz skarpowaniem,
 • usuwaniem korzeni drzew z ziemi,
 • załadunkiem ziemi i gruzu.


tel. 889 314 559
e-mail: info@roboty-ziemne.slupsk.pl